Phụ gia Sika như Sigunit D54AF và Sigunit  L53MY  được  trộn  chung  với  vữa  để  thúc  đẩy  ninh  kết.  Dòng Sikament/SikaViscocrete cũng  được  áp  dụng  trong  bê  tông  phun  ướt  để  giảm  nước. Móc thép, fibers  hay silicafume  cũng được ứng dụng để tạo bê tông phun có cường độ cao, bền hay thi công không cần thép lưới/cốp pha.

Trộn

Trong trường hợp làm bê tông phun khô, các vật liệu thô và khô được cân và đổ vào khoang trộn. Hỗn hợp này được thổi bởi áp lực khí và đi qua đường ống xoắn rồi thổi ra ngoài từ đầu phun.  Người phun sẽ điều  khiển lượng nước vào đầu phun.  Nước và hỗn hợp vật liệu khô không hoàn toàn trộn lẫn ở đầu phun, nhưng sẽ hoàn tất quá trình trộn khi hỗn hợp chạm vào điểm nhận. Do đó công việc này đòi hỏi phải có kinh nghiệm, đặc biệt cho trường hợp kết cấu có nhiều và dày cốt thép.   Ưu điểm của bê tông phun khô là lượng nước sử dụng có thể điều chỉnh bởi người phun, do đó có thể phun hữu hiệu vào mặt đứng hay trần. Bê tông phun khô cũng được áp dụng nhiều trong công tác sữa chữa khi mà việc tạm dừng thường xảy ra, do hỗn hợp vữa có thể được lấy ra từ ống phun dễ dàng. Bê tông phun ướt  bao gồm việc trộn sẵn hỗn hợp vữa từ trạm trộn sau đó đổ vào máy phun rồi phun đến kết cấu bằng áp lực khí nén. Bê tông phun ướt giảm thiểu vữa rơi và bụi khi so sánh với bê tông phun khô. Ưu điểm của bê tông phun ướt là có thể phun khối lượng lớn trong một thời gian ngắn.

Phụ gia Sika dùng cho bê tông phun

 

Phụ gia sika dùng cho bê tông phun

 

Phụ gia giảm nước

Sikament®163EX-HV

Phụ gia thúc đẩy ninh kết

Sigunit D 54 –AF

Sigunit L 53 -MY

Mẫu thiết kế bê tông phun và kết quả

Mẫu thiết kế bê tông hiệu quả