Cầu Quang là một trong những cây cầu bắc qua sông Tô Lịch dự kiến khánh thành tháng 5 năm 2014.

Delta Việt Nam đang thi công chống thấm bề mặt cầu sử dụng vật liệu: Sikaproof Membrane để quét lót và màng khò nóng Danosa

 

Vệ Sinh bề mặt cầu

Công tác dọn dẹp vệ sinh bề mặt cầu

 

Khò màng Danosa

 

Khò màng Danosa

 

Khò màng Danosa

 

Khò màng Danosa

 

Bề mặt hoàn thiện cầu

Bề mặt hoàn thiện chống thấm mặt cầu

 

Video: Thi công màng khò nóng xử lý chống thấm mặt cầu: